BARNEHAGENS DRIFTSFORM

Straumsgrend barnehage SA er drevet og eiet av foreldregruppen og organisert som et samvirkeforetak. Alle foreldre og foresatte er medlemmer av Straumsgrend barnehage SA og det sitter foreldre i alle ledd i organisasjonen.

 

STRAUMSGREND BARNEHAGE SA   

 

ÅRSMØTET

Ved alle medlemmer i samvirkeforetaket.

Medlemmer er alle som har barn i barnehagen. Et medlemskap pr. familie

 

STYRET

Leder: KORINA KVINGE

Medlemmer: MARIA H. SVANØE, KRISTOFFER HELGESEN, CAMILLA M. HUGNASTAD

Vara: VEGARD HORDNES & KRISTOFFER W. OPLAND SCHMIDT        

 

STYRERE

SIRI MELLUM SØILAND TORIL ARNØY   

 

SAU

Barnehagens samarbeidsutvalg. 2 representanter fra FAU 2 representanter for de ansatte (Styrer)          

 

FAU

Foreldrenes samarbeidsutvalg. 1-2 representanter fra hver avdeling. 

 

FORELDRERÅDET

Alle foreldrene i barnehagen.