Styret i straumsgrend barnehage

Styreleder:

KORINA KVINGE KJESETH

 

Styremedlemmer:

CAMILLA HUGNASTAD

KRISTOFFER HELGESEN

MARIA SVANØE

Vara:

VEGARD HORDNES

KRISTOFFER OPLAND SCHMIDT