HVORDAN MELDE SEG INN I STRAUMSGREND KVINNE OG FAMILIELAG

Straumsgrend barnehages interne opptakskrets: Medlemmer av Straumsgrend kvinne og familielag. Disse er prioritert ved opptak.
Ønsker dere å melde dere inn i Kvinne og familielaget så ta kontakt med MARIE HORN SALTNES (straumsgrend.KFL@gmail.com)  så kan hun hjelpe dere på vei.